باید در درون از خدا دفاع کرد.... - 1399-02-13 23:10:00
آدمها به چند دلیل ازصمیمیت می ترسند. - 1399-02-13 22:32:00
خوشبختی... - 1399-02-13 01:25:00
شیطان من... - 1399-02-13 01:11:00
قلب مخملی... - 1399-02-12 23:20:00
آدمیزاد... - 1399-02-12 22:36:00
داستانک... - 1397-01-22 18:32:00
دل نوشته... - 1397-01-22 18:17:00
حرف حساب... - 1395-07-07 12:10:00
انتخاب با خودته... - 1395-07-07 12:04:00
قوانین زندگی... - 1395-07-07 11:58:00
گام های زندگی... - 1395-07-07 11:53:00
اگر... - 1395-07-07 11:47:00
عاشق شدن... - 1395-07-07 11:42:00
کبریت وجودتون نم نخوره... - 1395-07-07 11:39:00
چون خیال تو در آید به دلم... - 1395-03-25 10:49:00
داستانک... - 1395-03-25 10:29:00
داستانک... - 1395-03-25 10:19:00
به شرط آنکه بخوابی... - 1394-11-22 01:40:00
آزمایش الهی... - 1394-11-21 17:19:00
دوست داشتن.. - 1394-11-21 16:58:00
قیمت تو چقدر است؟ - 1394-11-21 16:39:00
سکون - 1394-07-04 13:57:00
گاهی برای بخشیدن.... - 1394-05-18 01:03:00
به انسان بودنت شک کن... - 1394-05-17 23:58:00
گدای حقیقی... - 1394-04-03 02:52:00
زندگی... - 1394-04-03 02:37:00
داستانک.... - 1394-04-03 02:32:00
داستانک.... - 1394-04-03 02:26:00
دنیای بهتر.... - 1394-04-03 02:19:00
درهای رحت - 1394-02-21 15:32:00
رفتار و بردباری - 1394-02-21 15:28:00
پلو و صادق هدایت - 1394-02-21 15:24:00
استعداد از نظر آلبرت انیشتن - 1394-02-21 15:16:00
کوتاه ولی با معنی!!! - 1394-02-21 15:13:00
انشا... - 1393-11-27 01:26:00
زندگی سلف سرویس - 1393-11-25 23:54:00
خدایا... - 1393-10-02 14:30:00
خداباماست... - 1393-09-24 15:10:00
اشتباه اشتباه است - 1393-08-14 11:52:00
باز هم بهلول - 1393-08-14 11:41:00
بلدی زیبا ببینی؟ - 1393-08-14 11:28:00
بعضی ادمها - 1393-08-02 02:55:00
فریدون از نوع مشیری - 1393-08-02 02:53:00
دل بسپار - 1393-08-02 02:52:00
خدایا>>>؟؟ - 1393-08-02 02:51:00
انسان یا حیوان - 1393-08-02 02:48:00
- 1393-08-02 02:42:00
دوست خدا - 1393-08-02 02:37:00
ادم ساده - 1393-08-02 02:34:00
- 1393-07-17 03:10:00
دوستی - 1393-07-17 03:05:00
زند گی - 1393-07-17 03:00:00
تــــــــــــــــــرین ها - 1393-07-17 02:56:00
دوچرخه ی خدا - 1393-07-17 02:52:00
حق الناس - 1393-07-17 02:41:00
- 1393-06-29 21:34:00
امید بده امید نگیر - 1393-06-29 21:07:00
- 1393-04-21 17:30:00
بهترین جنگجو - 1393-04-21 17:20:00
آنچه هست میان ..... - 1393-03-06 21:05:00
دلم گرفته است… - 1393-02-11 01:31:00
بدون شرح... - 1393-02-11 01:25:00
سالها پیش از این - 1393-02-11 01:15:00
زندگی... - 1393-02-09 01:34:00
بدون شرح... - 1393-02-09 01:31:00
بدون شرح... - 1393-02-09 01:08:00
داستانک... - 1393-02-09 01:02:00
بدون شرح... - 1393-01-26 08:26:00
هوای دونفره... - 1393-01-26 08:19:00
شب... - 1393-01-26 08:15:00
بدون شرح... - 1393-01-10 16:49:00
ذره بین... - 1393-01-10 16:26:00
عشق بورز و جاودانه باش - 1393-01-10 16:10:00
اگه... - 1393-01-10 16:04:00
بدون شرح... - 1393-01-10 15:54:00
دل دادن به گوش دادنه - 1393-01-10 15:52:00
مهمانی.... - 1393-01-10 15:44:00
داستانک... - 1392-12-28 16:17:00
نگران نباش... - 1392-12-28 15:56:00
بدون شرح... - 1392-12-27 15:36:00
زندگی میکنم... - 1392-12-26 20:36:00
بدون شرح... - 1392-12-25 11:21:00
خدای من... - 1392-12-25 11:17:00
مترسک - 1392-12-24 17:42:00
وقتی راه رفتن آموختی... - 1392-12-24 17:30:00
بدون شرح... - 1392-12-24 17:14:00
نمي توانيم گذشته را تغيير دهيم - 1392-12-24 17:00:00
خدا... - 1392-12-24 16:37:00
دل خدارا شکسته بود... - 1392-12-24 16:28:00
باورنکن... - 1392-12-21 16:23:00
بدون شرح... - 1392-12-21 16:18:00
ساده که می شوی... - 1392-12-21 15:49:00
داستانک... - 1392-12-16 11:49:00
داستانک... - 1392-12-16 11:41:00
داستانک... - 1392-12-16 11:34:00
دلتو بتکون... - 1392-12-16 11:30:00
اگر... - 1392-12-13 02:59:00
یادمان باشد... - 1392-12-13 02:57:00
خدای من... - 1392-12-13 02:54:00
خدایا... - 1392-12-13 02:52:00
خدایا... - 1392-12-13 02:46:00
یک معجزه... - 1392-12-13 02:38:00
تنهایی... - 1392-12-13 02:30:00
آرزویی بــکن … - 1392-12-12 20:49:00
کـــاش چـــتــر ها را بـــبــندیم...! - 1392-12-12 18:43:00
من همین یک نفس از جرعه جانم باقیست - 1392-11-30 10:41:00
داستانک... - 1392-11-30 10:36:00
برف - 1392-11-30 10:25:00
بدون شرح... - 1392-11-30 10:08:00
داستانک... - 1392-11-20 12:36:00
داستانک... - 1392-11-20 12:13:00
داستانک... - 1392-11-08 16:03:00
داستانک... - 1392-11-08 13:39:00
اگر نگویی... - 1392-11-08 12:19:00
داستانک... - 1392-10-28 15:58:00
داستانک... - 1392-10-28 15:46:00
داستانک... - 1392-10-28 15:15:00
داستانک... - 1392-10-28 14:59:00
شازده کوچولو... - 1392-10-26 20:38:00
خدایا شفا بده... - 1392-10-26 19:21:00
زندگی... - 1392-10-26 18:55:00
ایستادگی کن ... - 1392-10-19 17:34:00
عشق - 1392-10-18 22:34:00
داستانک... - 1392-10-14 17:14:00
داستانک... - 1392-10-12 16:48:00
تا عشق نباشد ، زندگی تفسیر نمی شود .. - 1392-10-10 13:33:00
... - 1392-10-09 19:11:00
دوستی…. - 1392-10-07 20:52:00
- 1392-10-07 20:35:00
من خدایی دارم که مالک تمام دنیاست - 1392-10-07 19:38:00
زندگی - 1392-10-07 15:08:00
داستانک - 1392-09-16 14:45:00
داستانک - 1392-09-16 14:41:00
داستانک... - 1392-09-08 03:20:00
داستانک... - 1392-09-08 03:12:00
داستانک... - 1392-09-08 03:08:00
- 1392-08-27 14:39:00
فقط - 1392-08-27 14:04:00
خدا نخواهد ، نمی توانند... - 1392-08-27 13:48:00
سیب , انسان , خدا . - 1392-08-14 19:47:00
مردمِ لَنگ - 1392-08-13 20:55:00
هر رد پای اهویی را که دیدی دنبالش نکن ! - 1392-08-13 01:09:00
- 1392-08-07 23:02:00
داستانک - 1392-08-04 13:21:00
خدا همین جاست... - 1392-07-29 22:03:00
کاهی... - 1392-07-08 17:38:00
حسرت... - 1392-07-08 17:22:00
به بزرگی کوه و پستی سراب... - 1392-07-02 19:04:00
نقش آدمی... - 1392-07-02 18:52:00
- 1392-07-02 18:44:00
مهمترین روز زندگی... - 1392-07-02 18:37:00
تصمیم بگیرید خوشحال باشید... - 1392-07-02 18:27:00
مناجات... - 1392-07-02 18:18:00
مرگ... - 1392-06-29 12:15:00
محبت... - 1392-06-29 12:03:00
بدون شرح... - 1392-06-26 21:37:00
دوست داشتن... - 1392-06-26 21:33:00
یقین داشته باش... - 1392-06-26 21:11:00
قوی باش... - 1392-06-23 18:33:00
آیا...عشق می ورزیم؟ - 1392-06-21 10:50:00
جهنم یا بهشت - 1392-06-21 01:33:00
بدون شرح... - 1392-06-19 19:38:00
بخشندگی... - 1392-06-19 18:37:00
ترسی ندارم... - 1392-06-18 01:00:00
خندیدن... - 1392-06-12 09:49:00
وقتی که تنهام... - 1392-06-11 20:10:00
آماده ی دویدن... - 1392-06-11 20:04:00
بدون شرح... - 1392-06-08 20:03:00
عشق... - 1392-06-08 20:01:00
سلام... - 1392-06-08 19:55:00
آداب بندگی... - 1392-06-08 01:23:00
فصل زنگی... - 1392-06-08 01:08:00
مناجات... - 1392-06-07 23:54:00
دانش... - 1392-06-07 23:46:00
گم شدن... - 1392-06-06 01:54:00
چشم ها را باید شست... - 1392-06-06 01:33:00
داستانک... - 1392-06-05 18:01:00
مکه... - 1392-06-05 17:51:00
داستانک... - 1392-06-05 17:37:00
تنهـــــــایم مگـــــــذار - 1392-06-02 19:27:00
اعتماد به خدا... - 1392-06-01 23:30:00
مناجات... - 1392-06-01 23:14:00
سخن ارزشمند یک دوست... - 1392-06-01 23:07:00
تکیه گاه... - 1392-05-30 22:59:00
هدف... - 1392-05-26 21:47:00
هدف... - 1392-05-26 21:39:00
حقیقت... - 1392-05-26 21:34:00
بدون شرح... - 1392-05-26 21:31:00
مناجات... - 1392-05-26 21:25:00
داستانک... - 1392-05-24 01:16:00
بدون شرح... - 1392-05-24 01:12:00
داستانک... - 1392-05-22 20:51:00
برنامه ی الهی... - 1392-05-22 19:45:00
توکل... - 1392-05-22 19:39:00
خوشبختی... - 1392-05-20 20:02:00
نیروی درونی... - 1392-05-20 19:15:00
تارو پود زندگی... - 1392-05-20 19:02:00
تاثیر شگفت انگیز کلمات... - 1392-05-15 16:38:00
مناجات... - 1392-05-15 16:23:00
بخشش... - 1392-05-15 16:07:00
مراقب باش... - 1392-05-07 18:42:00
من و شما میتوانیم... - 1392-05-07 17:30:00
آرزو... - 1392-05-07 17:04:00
جواب دنیا... - 1392-05-03 15:54:00
پیری...جوانی - 1392-05-03 15:32:00
رموز بهتر زیستن... - 1392-05-03 15:17:00
گذر زمان... - 1392-04-22 13:04:00
معجزه... - 1392-04-22 12:39:00
مناجات... - 1392-04-20 19:34:00
من... - 1392-04-20 19:19:00
رحمت خداوند... - 1392-04-20 19:10:00
بخشش خدا... - 1392-04-20 18:56:00
نادرشاه افشار... - 1392-04-15 11:48:00
عشق... - 1392-04-15 11:13:00
بندگان خاص خداوند - 1392-04-15 11:03:00
مناجات... - 1392-03-31 19:20:00
سخنی از زرتشت... - 1392-03-31 19:14:00
دردو رنج - 1392-03-31 16:31:00
حال خوب... - 1392-03-31 16:23:00
کمال رضایت - 1392-03-31 16:19:00
سخنی از زرتشت - 1392-03-27 13:49:00
سخنی از افلاطون... - 1392-03-27 13:26:00
کویر... - 1392-03-27 13:11:00
داستانک... - 1392-03-27 13:00:00
عبرت... - 1392-03-27 12:54:00
الهی... - 1392-03-26 16:58:00
هرگز به آدم ها نخند !! - 1392-03-25 12:57:00
بهره ی عمر... - 1392-03-24 14:05:00
داستانک... - 1392-03-22 09:47:00
مناجات... - 1392-03-20 12:59:00
مرگ... - 1392-03-20 12:30:00
سخنی از گاندی... - 1392-03-19 11:20:00
سخنی از گاندی... - 1392-03-19 11:10:00
بدون شرح... - 1392-03-13 11:29:00
سخنی از گاندی... - 1392-03-13 11:25:00
شیطان... - 1392-03-13 11:18:00
این بار بیش از پیش محدودم کن ای عشق.... - 1392-03-08 13:48:00
وعده ی دیدار با مرگ... - 1392-03-08 01:26:00
آفرینش... - 1392-03-07 01:13:00
بدون شرح... - 1392-03-07 01:03:00
بال هایت را کجا گذاشتی ؟ - 1392-03-06 01:43:00
داستانک... - 1392-03-05 01:26:00
دکتر شریعتی... - 1392-03-03 11:20:00
بدون شرح... - 1392-03-03 11:16:00
خوشبختی... - 1392-03-03 11:10:00
سخنی از گاندی... - 1392-02-28 01:18:00
بدون شرح... - 1392-02-28 01:12:00
داستانک... - 1392-02-28 01:05:00
بدون شرح... - 1392-02-24 11:48:00
سخنی از زرتشت - 1392-02-24 11:39:00
داستانک... - 1392-02-24 11:30:00
نامه اي از طرف خدا: - 1392-02-22 17:06:00
سخنی از زرتشت - 1392-02-22 03:07:00
داستانک... - 1392-02-21 18:17:00
پناهم ده... - 1392-02-19 23:06:00
سخنی از افلاطون... - 1392-02-18 13:41:00
سخنی از زرتشت... - 1392-02-18 10:01:00
فرشته بيكار - 1392-02-18 09:49:00
سخنی از افلاطون... - 1392-02-18 09:36:00
خداوند... - 1392-02-14 12:48:00
بهترین زندگی... - 1392-02-14 12:43:00
شریف ترین دل ها - 1392-02-14 12:37:00
خدایا ! - 1392-02-09 11:43:00
سخنی از افلاطون... - 1392-02-09 11:36:00
سخنی از زرتشت - 1392-02-09 11:28:00
داستانک... - 1392-02-08 10:56:00
خدایا... - 1392-02-07 12:34:00
داستان آموزنده “بازتاب بخشش” - 1392-02-01 21:46:00
بدون شرح... - 1392-01-31 18:50:00
داستانک... - 1392-01-31 13:27:00
بدون شرح... - 1392-01-25 01:53:00
خواهش دعا - 1392-01-24 14:12:00
“رازهای تصمیمات خدا” - 1392-01-23 13:03:00
داستانک... - 1392-01-23 11:51:00
خدایا... - 1392-01-23 11:33:00
بدون شرح... - 1392-01-23 01:03:00
من به دنبال اطاقی خالی روزها می گردم - 1392-01-22 11:58:00
بدون شرح... - 1392-01-21 22:39:00
خدایا... - 1392-01-21 16:00:00
بدون شرح... - 1392-01-21 15:54:00
داستانک... - 1392-01-21 15:32:00
داستانک... - 1392-01-17 10:33:00
بدون شرح... - 1392-01-16 22:00:00
خدایا... - 1392-01-15 12:00:00
خدایا... - 1392-01-14 11:03:00
داستانک... - 1392-01-12 01:17:00
خدایا... - 1392-01-11 01:54:00
داستان واقعی “انسانیت” - 1392-01-11 01:25:00
خدایاا.... - 1392-01-10 13:21:00
اصالت بهتر است یا تربیت خانوادگی؟ - 1392-01-09 10:31:00
یکی از بستگان خدا... - 1392-01-07 17:32:00
زندگی را زندگی کن... - 1392-01-05 23:20:00
خدایا... - 1391-12-28 17:27:00
راز جاودانگی... - 1391-12-28 16:26:00
داستانک... - 1391-12-28 13:03:00
پروردگارا.. - 1391-12-28 12:45:00
وقت رسیدن مرگ... - 1391-12-26 11:43:00
نجار زندگی - 1391-12-22 21:47:00
خدایا... - 1391-12-22 15:47:00
برای تو دعاکردم... - 1391-12-22 12:50:00
خدای من گریه نکن... - 1391-12-22 07:57:00
الو خدااا... - 1391-12-21 18:22:00
دلیل تنهایی... - 1391-12-21 15:02:00
داستانک... - 1391-12-21 14:55:00
خستگی را تو به خاطر مسپار کہ افق نزدیک است - 1391-12-21 12:11:00
داستانک... - 1391-12-21 01:34:00
تو مرا کفایت میکنی... - 1391-12-21 01:19:00
من همه اویم... - 1391-12-20 19:35:00
خدایا دلتنگم... - 1391-12-20 19:20:00
داستانک... - 1391-12-20 19:09:00
دلنوشته... - 1391-12-14 17:48:00
داستانک... - 1391-12-14 12:43:00
آمین.. - 1391-12-12 21:48:00
میدونم خیلی قدیمیه اما هنوزم قشنگه... - 1391-12-10 21:05:00
- 1391-12-10 20:37:00
خدایاا.... - 1391-12-10 20:22:00
داستانک... - 1391-12-10 01:19:00
داستانک... - 1391-12-05 19:03:00
نگران نباش... - 1391-12-05 01:43:00
داستانک... - 1391-11-30 12:39:00
داستانک.. - 1391-11-25 11:43:00
راز ماندن... - 1391-11-19 03:13:00
جملات خواندنی... - 1391-11-19 02:53:00
داستان... - 1391-11-15 17:20:00
حکايتي از کريم خان زند ... - 1391-11-13 14:24:00
پرواز را یاد بگیر... - 1391-11-13 14:07:00
خداروشکر... - 1391-11-11 21:10:00
درست انتخاب کن... - 1391-11-10 19:26:00
بدون شرح... - 1391-11-09 01:08:00
نگرش... - 1391-11-08 18:53:00
خدایا... - 1391-11-08 18:17:00
داستانک... - 1391-11-06 01:54:00
از شاپرک دلت خبر داری؟ - 1391-11-06 01:18:00
خدایا... - 1391-11-05 23:34:00
داستان جالب اکبر عبدی و حسین پناهی! - 1391-10-28 17:41:00
مرگ... - 1391-10-24 01:23:00
حتی واسه خدا هم سخته.... - 1391-10-21 22:27:00
مناجات - 1391-10-20 10:12:00
یک جمله ی زیبا ازطرف خدا... - 1391-10-17 19:49:00
یک بار سکوت... - 1391-10-17 03:17:00
خانه دوست کجاست؟ - 1391-10-16 21:17:00
مناجات - 1391-10-13 15:09:00
جوابت چیه؟ - 1391-10-11 13:11:00
راز آفرینش... - 1391-10-11 12:51:00
خوندنش ضرر نداره... - 1391-10-05 14:56:00
ارزش ما - 1391-10-04 12:38:00
اگه میشه منم جا کن... - 1391-10-01 17:08:00
بدون شرح... - 1391-10-01 13:50:00
اناردلت در چه حاله؟ - 1391-10-01 12:58:00
داستان غم و شادی... - 1391-09-28 19:08:00
هر دو از آن منند ... - 1391-09-28 18:37:00
مرگ... - 1391-09-26 20:23:00
سکان را به من بده - 1391-09-24 13:19:00
داستان دو گرگ - 1391-09-23 18:32:00
داستان - 1391-09-22 14:03:00
- 1391-09-22 13:34:00
- 1391-09-22 13:30:00
اگر... - 1391-09-22 13:23:00
اگر... - 1391-09-22 13:22:00
اگر... - 1391-09-22 13:20:00
اگر... - 1391-09-22 13:17:00
اگر... - 1391-09-22 13:07:00
خداهست... - 1391-09-22 12:58:00
اگر همه سکه داشتند... - 1391-09-22 12:57:00
دروغ - 1391-09-22 12:55:00
سخنان جالب و آموزنده از گابریل گارسیا ماکز - 1391-09-22 12:28:00
خدا... - 1391-09-21 17:48:00
من کنارت هستم... - 1391-09-18 14:00:00
بدون شرح... - 1391-09-13 14:01:00
خدایم... - 1391-09-13 09:04:00
خدایا... - 1391-09-13 08:57:00
7مورد خطرناک... - 1391-09-12 13:26:00
عشق واقعی... - 1391-09-10 18:13:00
دوست... - 1391-09-09 11:57:00
فقط اورا می خواندم... - 1391-09-08 18:10:00
10 قانون مهم در زندگی ! - 1391-09-07 12:57:00
برابری... - 1391-09-06 20:00:00
داستانک... - 1391-09-05 21:34:00
بدون شرح... - 1391-09-02 19:31:00
غفلت - 1391-09-02 19:10:00
ناامید نشو... - 1391-09-02 18:55:00
یکم فکرکن... - 1391-09-02 18:42:00
داستانک... - 1391-09-02 18:26:00
خدایا... - 1391-09-01 20:26:00
بدون شرح... - 1391-08-29 13:58:00
- 1391-08-29 13:28:00
- 1391-08-29 03:04:00
آیا؟؟؟ - 1391-08-26 14:57:00
- 1391-08-26 13:39:00
- 1391-08-26 11:52:00
چراآرزویم را برآورده نمیکنی؟ - 1391-08-25 14:07:00
به دنبال خدا نگرد ... - 1391-08-25 13:33:00
هر کی زندگیشو باخته دلش از خدا جدا بود... - 1391-08-25 13:16:00
امروز... - 1391-08-25 13:01:00
خدایا... - 1391-08-23 11:37:00
همه چیز قابل تغییره... - 1391-08-23 11:25:00
دلم هوای دیروز را کرده - 1391-08-22 20:34:00
یک داستان... - 1391-08-20 17:12:00
- 1391-08-16 13:07:00
خدایا چرا من؟ - 1391-08-16 13:02:00
زندگی یعنی چه؟ - 1391-08-14 13:50:00
دعایت میکنم... - 1391-08-14 13:44:00
واسه آخرتت چیکار کردی؟؟؟؟؟؟؟ - 1391-08-11 13:47:00
پاسخ... - 1391-08-06 17:23:00
داستان واقعی... - 1391-08-03 16:51:00
- 1391-08-03 16:20:00
گفتگو با خدا... - 1391-08-03 14:07:00
خدایا... - 1391-08-03 14:03:00
اگه بیفتی... - 1391-08-03 14:02:00
چقدر خنده داره... - 1391-08-03 13:54:00
- 1391-08-03 13:47:00
- 1391-08-03 13:45:00
پروردگارا... - 1391-08-03 13:43:00
- 1391-08-03 13:40:00
خدایا - 1391-07-29 16:18:00
- 1391-07-25 14:55:00
به سلامتیشون... - 1391-07-25 12:19:00
- 1391-07-25 12:17:00
- 1391-07-25 12:13:00
آموختم... - 1391-07-25 12:11:00
هممون رفتنی هستیم... - 1391-07-22 17:25:00
- 1391-07-22 17:23:00
نزدیک ترین نقطه - 1391-07-22 12:35:00
چگونه به خدا برسم؟؟ - 1391-07-22 12:33:00
قصاص در دنیا - 1391-07-22 12:28:00
نادانی فرعون - 1391-07-22 12:26:00
درویش و سلطان - 1391-07-21 11:12:00
نامی دیگر برای خدا - 1391-07-21 11:08:00
تجسس - 1391-07-21 11:04:00
کور حقیقی - 1391-07-21 11:02:00
دوست داشتن... - 1391-07-18 16:22:00
صدایم کن... - 1391-07-14 20:30:00
عشق واقعی... - 1391-07-14 20:25:00
داستان - 1391-07-12 16:57:00
خداهست؟ - 1391-07-12 13:35:00
خدایا - 1391-07-11 20:51:00
- 1391-07-11 17:15:00
دلتنگی... - 1391-07-11 17:03:00
حدیثی از پیامبر (ص) - 1391-07-07 16:40:00
داستان - 1391-06-30 15:40:00
اشتباه فرشتگان - 1391-06-30 15:23:00
خانواده... - 1391-06-17 18:05:00
خدایا کجایی؟ - 1391-06-17 17:50:00
... - 1391-06-17 17:36:00
رازو نیاز دکتر شریعتی با خدا... - 1391-06-17 01:21:00
- 1391-06-17 01:15:00
قضاوت - 1391-06-16 23:26:00
اگر خود را به او بسپاری... - 1391-05-30 13:41:00
شب مهم - 1391-05-19 17:27:00
تعبیر عاشقانه از روزه - 1391-05-19 17:13:00
دکتر شریعتی... - 1391-05-04 12:59:00
چی می شد اگه خدا... - 1391-04-21 19:19:00
دل ن.شته هایی برای خدا... - 1391-04-21 19:14:00
عشق... - 1391-04-13 18:32:00
دلت را با خدا کن - 1391-04-11 23:09:00
خدا... - 1391-04-11 23:05:00
خدا هست... - 1391-04-11 23:02:00
- 1391-04-11 15:55:00
من خدا را دارم... - 1391-04-11 15:25:00
- 1391-04-11 15:22:00
عقل و عشق... - 1391-04-11 15:15:00
پيش از اينها فکر مي کردم خدا… - 1391-04-11 15:09:00
خدای من... - 1391-04-04 13:37:00
خدااز تو نخواهد پرسید... - 1391-04-04 13:31:00
پاشو... - 1392-02-24 01:05:00
روزی برای زندگی... - 1391-03-05 01:15:00
- 1391-02-20 21:37:00
چتری از جنس خدا... - 1391-02-20 21:36:00
ستایش و نیایش... - 1391-02-20 14:46:00
بدون شرح... - 1391-02-17 16:08:00
از خدا خواستم... - 1391-02-07 18:46:00
خداوندا... - 1391-02-06 23:55:00
بدون شرح... - 1391-02-05 17:28:00
آدم - 1391-01-26 21:25:00
به مقصد خدا - 1391-01-25 15:28:00
داستان ... - 1391-01-25 15:22:00
جای پا ... - 1391-01-25 15:14:00
هیچکس دنبال خدا نبود !!! - 1391-01-25 15:10:00
شاید توبه کرد... - 1391-01-23 18:15:00
بدون شرح... - 1391-01-22 19:18:00
گفتگو با خدا... - 1391-01-22 14:00:00
خدایا تو قلب مرا می خری؟ - 1391-01-21 18:49:00
پیش از این ها... - 1391-01-21 15:36:00
ببخش... - 1391-01-21 15:25:00
نیست ممکن جز به قرآن زیستن... - 1391-01-19 14:47:00
دستان خدا... - 1391-01-14 08:46:00
قشنگترین عشق... - 1391-01-12 17:50:00
پوینده ی راه خدا... - 1391-01-10 16:13:00
دنیاشناسی... - 1391-01-10 15:06:00
بدون شرح... - 1390-12-05 17:17:00
آدم و داستان بهشت - 1390-12-05 13:20:00
آرزو... - 1390-11-30 21:59:00
آماده امتحان - 1390-11-28 17:18:00
شگفتی آفرینش آدم و ویژگی های انسان کامل... - 1390-11-25 19:36:00
خدایا!! - 1390-11-22 10:02:00
بدون شرح... - 1390-11-22 01:40:00
ساده از دستم نده... - 1390-11-22 01:32:00
خدایا... - 1390-11-21 16:59:00
بار الها... - 1390-11-21 16:43:00
محو دنیا... - 1390-11-21 16:39:00
My Lord - 1390-11-21 12:22:00
بدون شرح... - 1390-11-20 20:19:00
نه تو آنی که برانی... - 1390-11-20 18:46:00
با ماست... - 1390-11-20 18:36:00
دعا... - 1390-11-20 18:32:00
بدون شرح... - 1390-11-19 23:13:00
مناجات - 1390-11-19 18:12:00
شگفتی خلقت فرشتگان... - 1390-11-19 16:53:00
خداوندا... - 1390-11-19 16:32:00
بدون شرح..... - 1390-11-19 16:18:00
خداوندا.... - 1390-11-19 15:51:00
خدا... - 1390-11-19 14:36:00
نی نامه... - 1390-11-19 13:49:00
آفرینش جهان... - 1390-11-19 10:44:00
بدون شرح....! - 1390-11-19 11:24:00
دین و شناخت خدا... - 1390-11-18 23:19:00
بدون شرح... - 1390-11-18 23:20:00
عجز انسان از شناخت ذات خدا... - 1390-11-18 22:46:00
اگر اطاعتش را کنم چه می کند؟ - 1390-11-18 22:31:00
آمین... - 1390-11-18 22:14:00
بدون شرح... - 1390-11-18 22:09:00
دیدار - 1390-11-18 12:34:00
مقصد... - 1390-11-17 22:27:00
نماز صوفیان - 1390-11-17 19:45:00
موسی (ع) و شیطان - 1390-11-16 13:24:00
عشق... - 1390-11-15 22:30:00
یا رب چه شود اگر مرا گیری دست؟ - 1390-11-15 21:20:00
ایمان... - 1390-11-15 19:48:00
مناجات... - 1390-11-15 17:27:00
حد ( پیمانه شناخت واقعیت و حقیقت ) - 1390-11-13 11:23:00
تو مرا چه دیدی...؟؟ - 1390-11-12 20:38:00
خدا در همین نزدیکیست - 1390-11-12 20:20:00
نماز... - 1390-11-12 16:07:00
کنارت هستم ای تنها...!!! - 1390-11-12 16:04:00
الهی... - 1390-11-12 15:48:00
خداوندا... - 1390-11-12 15:29:00
من هم مال تو.... - 1398-11-12 01:24:00